Oslo · Delvis hjemmekontor

CRM ansvarlig

Vil du ha helhetlig ansvar for utvikling og arkitektur av CRM løsningen til verdens største frivillige humanitære organisasjon?

Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. Vårt mål er å hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Vi er en viktig del av beredskapen i Norge og vi er støtteaktør for myndighetene i krig og kriser. I Norge har Røde Kors over 42 000 frivillige i 370 lokalforeninger over hele landet.

IKT Enheten består av 11 (snart 18) dyktige medarbeidere og har ansvaret for all IT i Røde Kors. Det er en omfattende portefølje, hvor MS Dynamics, O365, Visma Bluegarden, Unit4 Business World og Service Now står sentralt. Mitt Røde Kors, som er en egenutviklet løsning, skal kobles tett mot flere av disse applikasjonene. IKT skal først og fremst bidra til løsninger som gjør det lett å være bruker, men også drive prosesser som gjør at frivillige, delegater og ansatte effektiviserer og automatiserer sitt arbeid. Vi bruker innovative metoder og tørre å teste, feile og lære!


Arbeidsoppgaver
• Ha helhetlig ansvar for utvikling og arkitektur av vår CRM løsning
• Konfigurasjon og funksjonsoppsett av Microsoft Dynamics CRM.
Du vil jobbe med alt fra forretningsprosesser, CRM løsningsarkitektur, funksjonell CRM design og konfigurasjon, datamodellering, integrasjon, test, kursing og utrulling.
• Ansvar for oppfølging av (innleide og eksterne) utviklingsressurser


Hva skal til for at du trives
• Ha erfaring som løsningsarkitekt og utvikler på Dynamics CRM plattformen (alternativt Salesforce, Sugar CRM, SAP CRM, Oracle CRM eller liknende CRM plattformer)
• Sertifiseringer på Dynamics CRM plattformen er en fordel
• Erfaring med .NET (C#), SQL og SOAP/REST
• Fordel med integrasjonserfaring med mellomvare som Azure API Management, Scribe, BizTalk eller lignende
• Ha kjennskap til webstandarder, API-utvikling, datasikkerhet Azure Devops og automated builds and release

Steder: Oslo
Ekstern status: Delvis hjemmekontor
My title
My pitch
Meld interesse knapp
Cool title
My cool pitch
Meld interesse knapp

CRM-ansvarlig

Vil du ha helhetlig ansvar for utvikling og arkitektur av CRM-løsningen til verdens største frivillige humanitære organisasjon?

Les mer her

IT-sikkerhetsarkitekt

Visste du at Røde Kors er en viktig støtteaktør for norske myndigheter? Vil du være med å styrke samfunnets beredskapsevne?

Les mer her

Systemansvarlig og arkitekt for Datavarehus og Business Intelligence

Vil du ha det tekniske ansvaret for å videreutvikle Røde Kors sin API plattform? Vil du ha ansvar for overordnet arkitektur og føringer i utviklingsprosjekter, samt jobbe med arkitekturmålbilder?

Les mer her

CRM-utvikler

Vil du jobbe med utvikling og arkitektur av CRM-løsningen til verdens største frivillige humanitære organisasjon?

Les mer her

Vi søker flere nye kolleger

Ser du for deg en karriere i Røde Kors? Se våre ledige stillinger her

Levert av: IoP